Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik wil graag werken / stage lopen bij Best of YA
Momenteel zijn alle stageplaatsen bij ons vervuld. Mochten er vacatures zijn, dan plaatsen we deze op onze site en social media. Deze en andere vacatures vind je ook op de website van uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, via www.unieboekspectrum.nl/pagina/vacatures

 

Ik heb een verhaal geschreven, hoe kan ik dat opsturen?
Met ingang van april 2024 hanteren we een manuscriptenstop t/m 31 juli 2024, zodat de stapel ingezonden manuscripten eerst gelezen en beoordeeld kan worden.

 

Als je een manuscript hebt geschreven, kun je dat opsturen naar:

Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum
t.a.v. Secretariaat
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam Zuidoost

Het is voor ons het prettigst als het manuscript op A4-formaat is geprint in een duidelijk leesbaar 12-punts lettertype.

Stuur altijd een kopie, geen origineel werk! Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van je manuscript. Vermeld in de begeleidende brief:

Je naam en contactgegevens
De titel van het verhaal
Een korte synopsis van het verhaal

Per mail insturen kan ook, via het mailadres manuscripten@unieboekspectrum.nl Als onderwerp moet u gebruiken: Manuscript YOUNG ADULT - titel van uw manuscript.

Wij gaan ervan uit dat elk ingezonden manuscript een door de auteur origineel, eigengemaakt werk is. Wij vragen inzenders dan ook geen werk in te sturen dat vervaardigd dan wel verrijkt is door AI content generators als ChatGPT en waarmee mogelijk rechten van derden worden geschonden. De verantwoordelijkheid voor het auteursrecht van het ingeleverde werk ligt bij de inzender.

Zodra wij je manuscript hebben ontvangen, sturen wij een ontvangstbevestiging. Het manuscript wordt bekeken door een van de uitgevers binnen onze organisatie. Na bestudering ontvang je van ons een korte schriftelijke reactie. Dit kan, al naar gelang de drukte, enkele maanden duren. Er wordt niet gecorrespondeerd over afwijzingen.

 

Ik wil een (deel van een) verhaal van Best of YA overnemen
Op de bij Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv uitgegeven werken berust auteursrecht. De werken – of delen ervan – mogen niet worden overgenomen in uitgaven of op websites zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. Je kunt je verzoek richten aan: rights&contracts@unieboekspectrum.nl

Richtlijnen aanvraag overnames voor eenmalig gebruik
Je schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
- de volledige titel van het werk
- de naam van de auteur(s) en/of illustrator(en)
- de titel van het fragment of het verhaal met paginanummer(s)
- uitvoerige beschrijving van het doel van het gebruik
- je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres

Indien de overname de uitgave van een boek of bloemlezing betreft, dient u daarnaast de volgende gegevens te verstrekken:
- auteur/samensteller van het werk
- oplage
- omvang (totaal aantal pagina’s)
- verkoopprijs

Bewerking voor theater-, toneel- en/of schoolvoorstellingen
Je schriftelijke aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
- de naam van de auteur(s)
- de volledige titel van het werk
- de recette (aantal voorstellingen, locatie, zaalcapaciteit, toegangsprijs)
- Indien toestemming is verleend, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.
- de persoonlijke reputatie van de auteur en de integriteit van zijn/haar werk ondervinden geen schade door de overname
- de overname dient compleet en foutloos te zijn
- de overname dient te worden voorzien van de volledige en correcte bronvermelding
- toezending van een bewijsexemplaar bij verschijnen van uw uitgave.